"> کتاب علت های عشق

کتاب علت های عشق

کتاب علت های عشق

کتاب علت های عشق ، چندین عزیزم کوچک برای هزارۀ صلح

کتاب علت های عشق

به کوشش هیوا مسیح

با خود می اندیشم، شعر عاشقانه سرودن، در این زمانۀ عشق مرگی و سیاست کاری، بی‌هوده نیست؟ بعد، وقتی شبی این شعرها آمد، دیدم نه تنها بی‌هوده نیست، نه تنها هیچ دلیلی نمی خواهد، بلکه، یک ضرورت است، ضرورت قرن ما. قرنی که نیازمند رسول دیگری‌ست؛ و:

رسول این قرن
عشق است، عشق
بیایی اگر
اگر برف را صدا کنی
می آید و تابستان
خنک خواهد شد.

ماه را صدا کنی
می آید و بر دل های سیاه می تابد.
دعا کنی اگر
رانۀ ناامیدِ عاشقان
از کنارۀ جنگ
پرواز خواهد کرد.

دست بلند کنی اگر
جهان، از هم باز می شکافد
و ما
به آن سوی عالم
گذر خواهیم کرد.

با رسول این قرن
عشق
عشق.

                                      هـ م.

خرید اینترنتی کتاب ” کتاب علت های عشق “

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*