"> دیوان اولو عارف چلبی |

دیوان اولو عارف چلبی

دیوان اولو عارف چلبی
طرح جلد کتاب دیوان اولو عارف چلبی
تصحیح و توضیح از توفیق سبحانی

دیوان اولو عارف چلبی

تصحیح و توضیح از توفیق سبحانی

دیوان اولو عارف چلبی (نوۀ مولانا) به‌فارسی است و تنها در قالب غزل و رباعی سروده شده است. این شیوۀ مولاناست. دولتمردان و صاحب‌منصبان را مدح نکرده است. در قالب قصیده شعری نسروده است.

در اشعار اولو عارف چلبی ویژگی‌هایی که در شعرهای دیگر شاعران متصوف یافت می‌شود، به‌چشم می‌خورد. در میان مهم‌ترین موضوعات، عشق، وصال خداوند، عدم وابستگی به دنیا، عاری شدن از همۀ ویژگی‌های دنیا نظیر کبر، حبِّ جاه و مقام را می‌توان برشمرد. او در هر موضوع وابسته به مولاناست و می‌خواهد همان دیدگاه را عرضه کند. نشان می‌دهد که در اکثر اشعارش نظیره‌گویی به مولانا را قصد داشته است.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*