"> یاس‌ها در ورشو می‌شکفند |

یاس‌ها در ورشو می‌شکفند

یاس‌ها در ورشو می‌شکفند
طرح جلد کتاب: یاس‌ها در ورشو می‌شکفند
نویسنده: آلیس پاریزیو
ترجمه: قاسم صنعوی

یاس‌ها در ورشو می‌شکفند

آلیس پاریزیو

قاسم صنعوی

یاس‌ها در ورشو می‌شکفند رمانی است که با رخنه در گوهر لهستان معاصر، وقایعی از فردای خاتمۀ جنگ دوم جهانی تا برآمدن جنبش همبستگی را دربر می‌گیرد. رمانی نافذ از سیر زندگی سه نسل از زنان و مردانی شجاع: زن جوانی با شوهر مجروح و دوستی محبوب … دختر نوجوانی که جهان معصومانه‌اش به ناگهان از هم می‌پاشد … کشیشی که برآن می‌شود تا در برابر نظام پلیسی سرکوبگر ایستادگی کند … کودکی که گویی تنها محض آن بزرگ می‌شود تا تمام این ماجراها را نقل کند. روایت از پیروزی در دورانی دشوار و بی‌رحم که غرور و شور خانواده‌ای را به روحۀ ملتی تعمیم می‌دهد.

مارتین اسپری

برندۀ «جایزه اروپایی» در شاخۀ «بهترین رمان فرانسوی به قلم نویسنده‌ای غیرفرانسوی‌زبان» که در آن هزاران درام انسانی در سرنوشت ملتی تلفیق می‌شود. رمانی دربارۀ مردم، جنگ، میراث غرور و پایداری خانواده‌ای در روزگاری پرادبار. رمان در ستایش آزادی، برای همه، در همه جا.

یوزف اسکورشی

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*