"> مناجات نامه ی خواجه عبدالله انصاری

مناجات نامۀ خواجه عبدالله انصاری

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

مناجات نامه ی خواجه عبدالله انصاری

مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

تصحیح، مقدمه و واژه نامه از شهاب الدین خُرّمشاهی با خوشنگاری احمد ملکوتی دارای تشعیر زیبا و در دو رنگ است. این خوشنگاری در قطع وزیری است.

1دیدگاه برای مناجات نامۀ خواجه عبدالله انصاری

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*