"> کلیات سعدی

کلیات سعدی

کلیات سعدی

 کلیات سعدی

بر اساس تصحیح و طبع شادروان محمد علی فروغی و مقابله با دو نسخۀ معتبر دیگر. تصحیح مقدمه، تعلیقات و فهارس به کوشش بهاءالدین خُرّمشاهی.

ویژگیهای این اثر:

نخست) بر اساس نسخۀ طبع قدیم ۱۳۱۶-۱۳۲۰ تصحیح شادروان فروغی است.

دوم) گلستان و بوستان با مهمترین تصحیح آنها که اثر شادروان دکتر غلامحسین یوسفی است مقابله شده و همه اختلافها (بدون مزج و اختلاط آنها) با ضبط های نسخۀ فروغی در پانویس آورده شده است.

سوم) دارای انواع فهارس است مخصوصاً کشف الابیات بوستان.

چهارم) دارای بیش از ۱۵۰ نسخۀ تعلیقات و توضیحات در پایان کتاب است.

خرید اینترنتی کتاب ” کلیات سعدی “

4دیدگاه برای کلیات سعدی

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*