"> هوای کوچه

هوای کوچه

هوای کوچه  (فریادی اَ بُن بست، برا کوچۀ بی تَه)

هیوا مسیح

… شعر کوچه محصول لحن است _ همان طور که شعر نیما و شاملو و … محصول نحو _ یکسره در دل زبان مردم کوچه از نو زاده می شود و برای این است که به آن رسمیت ببخشد و آن را از کوچه یعنی از حاشیه، به متن بیاورد…

شعر کوچه که روش بیانی و بستر زادن و زایندگی اش زبان مردم کوچه و لحن آنهاست، شورشی علیه فرمان شمس قیس دیروز و شمس قیس های امروز و عادت است و فراموشی.

[مقدمه کتاب]

                                         دیوونه

وایّساده بود کنار خیابونو

                            سنگ می فروخ.

گفتم بهش:

                 -بیکاری مرد؟!

اوهونه گف:

                 آخه سگای زیادی بازَنو

                 سنگای زیادی بسّه؛

                 می خوام عدالتو برقرار کنم

                                                   این عدالتِ سگی رو!

 

خرید اینترنتی کتاب ” هوای کوچه “

1دیدگاه برای هوای کوچه

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*