"> کسی زیر چتر و سکوت جهان می گفت: همچنان، تا نمی دانم چه وقت |

کسی زیر چتر و سکوت جهان می گفت: همچنان، تا نمی دانم چه وقت

کسی زیر چتر و سکوت جهان می گفت: همچنان، تا نمی دانم چه وقت

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*