"> کسی زیر چتر سکوت جهان می گفت: همچنان، تا نمی دانم چه وقت 

همچنان، تا نمی دانم چه وقت

کسی زیر چتر و سکوت جهان می گفت: همچنان، تا نمی دانم چه وقت

کسی زیر چتر سکوت جهان می گفت: همچنان، تا نمی دانم چه وقت

همچنان، تا نمی دانم چه وقت

به کوشش هیوا مسیح

پشت جلد کتاب همچنان، تا نمی دانم چه وقت :

وقتی از خواب پریدم، دنیا آنقدر به من نزدیک شده بود
که انگار اشیاء به چشمهایم خیره شده بودند و انگار
در آرزوی دورها، فقط خواستم دنیا را از نزدیک ببینم:
حرف های زیر چتر را، و تو را که خیره به این دنیا زندگی می کنی.
و انگار دلم خواست با هم زیر چتری شویم
که من هنوز آن را باز نکرده ام.

خرید اینترنتی کتاب ” همچنان، تا نمی دانم چه وقت “

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*