"> عرفان

عرفان

عرفان

عرفان

عرفان

نویسنده: پُل اولیور

مترجم: مانی صالحی علامه

بخش اول کتاب به بررسی مفهوم عرفان پرداخته و اینکه تا چه اندازه می توان تعریفی از این پدیده ارائه کرد. ضمناً به بررسی مفاهیم مرتبط با آن، مثل وحدت وجود pantheism و عدم ثنویت non-dualism می پر دازد و سپس به بحث دربارۀ شیوه هایی می رسد که عارفان برای گسترش مرزهای ادراک و شناخت و تجربۀ روحانی خود به کار می گیرند.

بخش دوم به بررسی اهمیت و معنای عرفان در درون سنت ها و ادیان اصلی جهان می پردازد و ویژگی های خاص رویکردهای عرفانی فردی را بررسی می کند که در عین حال امکان مقایسه میان سنت های مختلف را فراهم می آورد. در حوزۀ هر دین و آیینی، مواردی از زندگینامۀ عرفانی سرشناس ارائه شده که زندگی و آموزه های آنان را مرور می کند.

در بخش پایانی کوششی برای تحلیل طبیعت و سرشت هدف عرفانی انجام گرفته است. تعریف، توضیح و یا درک و شناخت آن مقصد و هدف روحانی که عرفا در جستجوی آن هستند، فوق العاده دشوار است. آن هدف به واسطۀ ذات و سرشت خود، تجربه ای ذهنی یا درونی است و به گفتۀ بسیاری از عرفا، شرح دادن آن با واژه ها، اگر نه غیر ممکن، دشوار است. با این حال، تلاش کرده ایم با استفاده از واسطۀ ناقص کلام مکتوب، هرچه بیشتر دربارۀ این مقصد و هدف غایی عرفانی توضیح دهیم.

 

خرید اینترنتی کتاب “عرفان”

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*