"> شاهنامه فردوسی (دو جلد)

شاهنامۀ فردوسی (دو جلد)

شاهنامۀ فردوسی

شاهنامه فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی

ویرایش متن بر اساس ده نسخه از قدیمی ترین دست نوشته های شناخته شدۀ شاهنامه در جهان و مقابل با متن شاهنامه های ویراست اول و دوم مسکو و نسخۀ شاهنامۀ جلال خالقی مطلق.

به کوشش مهدی قریب

خرید اینترنتی کتاب ” شاهنامه فردوسی ” 

1دیدگاه برای شاهنامۀ فردوسی (دو جلد)

  1. سلام. لوگوی انتشاراتی شما جالب نیست. شاهنامه را بدون نقاشی روی جلد و فقط با اسم شاهنامه فردوسی چاپ کنید.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*