"> شام زیر درختان بلوط و داستان های دیگر از نویسندگان فرانسه (دو جلدی) |

شام زیر درختان بلوط و داستان های دیگر از نویسندگان فرانسه (دو جلدی)

شام زیر درختان بلوط و داستان های دیگر از نویسندگان فرانسه (دو جلدی)

مجموعه هفتاد و دو ملت ۵

شام زیر درختان بلوط و داستان های دیگر از نویسندگان فرانسه جلد اولشام زیر درختان بلوط و داستان های دیگر از نویسندگان فرانسه جلد دوم

گزینش و ترجمه: قاسم صنعوی

آندره موروا، اونوره دو بالزاک، امیل زولا و …

دربارۀ تاریخچۀ داستان کوتاه در فرانسه نظر واحدی وجود ندارد. به عقیدۀ برخی اواخر قرون وسطا از پیدایش این نوع نشان دارد و در این زمان است که داستان کوتاه جایگزین انواع حکایت های کوتاه که هر نوع نام خاص خود را دارد می شود. ولی جهش واقعی آن به قرن شانزدهم و زمانی مربوط می شود که ملکۀ ناوارِ مجموعه داستان – قصه ای می آفریند که در آن، در کنار سرگذشت های بی رویۀ میراثِ قرون گذشته، داستان های جدی و پر وقاری جای می گیرند که در آن ها «لطیفه»های بی پرده جای خود را به تحلیل های روانی می دهند. ترجمۀ داستان های نمونۀ سروانتس به زبان فرانسوی که دو سال بعد از آن صورت می گیرد بر داستان نویسی فرانسه تأثیر به سزا می گذارد. هر چند داستان کوتاه آن زمان از لحاظ موضوع و ترکیب به میزان قابل توجهی با رمان دارای پیوند است… دوران شکوفایی داستان کوتاه فرانسوی در قرن نوزدهم فرا می رسد. از رمان نویسان بزرگ این قرن کمتر کسی به داستان کوتاه روی نمی آورد و برخی چون استاندال، بالزاک، زولا، ساند، گوتیه… و حتی شاعر و نمایشنامه نویس بزرگی چون موسه که رمان نویسی اش در مقایسه با شعر و آثار نمایشی اش در درجۀ دوم قرار می گیرد از این وسوسه به دور نمی مانند. نویسندگانی چون مریمه و به خصوص موپاسان که هجده مجموعه داستان کوتاه به چاپ می رساند به مثابه متخصصان «نوول»نویسی روی می نمایند.

داستان کوتاه فرانسوی در قرن نوزدهم که دوران شکوفایی است، به خصوص از دو رگۀ آشکارا متضادِ «رآلیسم» و «فانتاستیک» بهره برداری می کند و چندان موضوعی هم نیست که موردِ استفاده اش قرار نگیرد، و هر لحنی هم در خلقِ آن به کار گرفته می شود. در همین قرن است که مدون ترین نظریه های مربوط به داستان کوتاه پدید می آید و داستان کوتاه به مثابه یک «ژانر» ادبی روی می نماید. اقبال به این نوع ادبی به حدی است که حتی بودلر، شاعر و از بنیان گذاران سمبولیسم نیز در زمینۀ داستان نویسی هم طبع آزمایی می کند. تأکید بر تمرکز ماجرا، محدودیت شخصیت ها و پایانِ غالباً پیش بینی نشدۀ ماجرا از ویژگی های داستان نویسی در این قرن است.

در قرن بیستم، قرن رونمایی مکتب های جدید هنری، آن چه در عالم ادب روی می دهد بر داستان نویسی نیز اثر می گذارد. شمارِ آن دسته از نویسندگان که به نوشتن داستان کوتاه نیز رغبت نشان می دهند از حد به در است و برخی از آنان هم هستند که چیزی جز داستان کوتاه نمی نویسند. موروآ، آرلان، امه، بولانژه، آرنو، لانو، و بالاخره نامدارانی چون سارتر، کامو، ورکور، از طبع آزمایی در این عرصه فارغ نمی مانند.

در مجموعۀ حاضر سعی بر آن بوده که نمونه های گوناگونی از نویسندگانی با سلیقه های متفاوت ارایه شود و چنین امری لزوماً آثاری با ارزش های متفاوت و نه همه در یک سطح را در کنار هم قرار می دهد. باید افزود که حجم در نظر گرفته شده برای این مجموعه اجازه نمی دهد که از تمام داستان نویسان اثری ارایه شود.

لینک معرفی کتاب ” شام زیر درختان بلوط” در سایت خبرگزاری “ایبنا”:
http://www.ibna.ir/fa/doc/book/241542

لینک معرفی کتاب ” شام زیر درختان بلوط” در روزنامه “آرمان”:
داستان‌های هفتاد و دو ملت

لینک معرفی کتاب ” شام زیر درختان بلوط” در روزنامه “َشرق”:

لینک معرفی کتاب ” شام زیر درختان بلوط” در روزنامه “َشرق”:

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*