"> سفری بر آسمان کن ، مجموعه کامل نیایش‌های مولوی در مثنوی معنوی

سفری بر آسمان کن (مجموعه کامل نیایش‌های مولانا در مثنوی معنوی)

سفری بر آسمان کن (مجموعه کامل نیایش‌های مولانا در مثنوی معنوی)

سفری بر آسمان کن (مجموعه کامل نیایش‌های مولانا در مثنوی معنوی)

نویسنده: ایرج شهبازی ، محسن شعبانی

در این کتاب مجموعه نیایش‌های مولوی از طریق استقصای تام گردآوری شده است؛ یعنی با اطمینانی نسبی می‌توان گفت که همه‌ی دعاهای مولوی در مثنوی معنوی را می‌توان در این مجموعه یافت. در مثنوی جاهایی هست که در آنها مولوی واقعا با خدا سخن می‌گوید و از او چیزی می‌خواهد، اما موارد فراوانی در مثنوی می‌توان یافت که در آنها ظاهراً یکی از شخصیت‌های قصه با شخصی دیگر سخن می‌گوید، اما در سطحی دیگر می‌توان دریافت که در واقع این مولوی است که دارد با خدا سخن می‌گوید و از این رو می‌توان بخشهایی از مثنوی را همزمان در دو ساحت مورد توجه قرار داد: در یک ساحت گفتگویی بین دو تن از شخصیت‌های قصه در جریان است و در ساحت دیگر گفتگویی عاشقانه بین مولوی و معشوق یگانه‌ی او.

 

خرید اینترنتی کتاب “ سفری بر آسمان کن ”

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*