"> دیوان حافظ (حروفی)

دیوان حافظ (حروفی)

دیوان حافظ (حروفی)

دیوان حافظ

دیوان حافظ (حروفی)

به تصحیح بهاءالدین خُرّمشاهی

بر اساس نسخۀ خلخالی (۸۲۷ق) و مقابله بدون مزج و اختلاط با نسخۀ بادلیان (۸۴۳ق) و پنجاب (۸۹۴ق) و مقابله با ۸ نسخۀ موثق چاپی.

ویژگیها:

۱) دارای سه مقدمه که هر یک حاصل و حاکی از یک تصحیح و بازنگری است.

۲) کشف الابیات کامل دیوان.

۳) انعکاس نسخۀ بدلها و بحثهای دقیق نسخۀ پژوهی و اختلاف قراآت.

۴) آوردن هر غزل در یک صفحه.

۵) نکته مهم دیگر این است که حافظ پژوهانی چون علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی و دکتر جلال نایینی، دکتر سلیم نیساری و هوشنگ ابتهاج (هـ. ا. سایه) نسخۀ خلخالی را با وجود در دست بودن نسخه های کهن تر، من حیث المجموع اصیل ترین و پاکیزه ترین تک نسخۀ خطی کهن دیوان حافظ شمرده اند.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*