"> در جستجوی «انسان ناب» | (نگاهی تطبیقی به متافیزیک و روش گروتفسکی و کریشنامورتی) |

در جستجوی «انسان ناب» | (نگاهی تطبیقی به متافیزیک و روش گروتفسکی و کریشنامورتی)

در جستجوی «انسان ناب»
در جستجوی «انسان ناب» | (نگاهی تطبیقی به متافیزیک و روش گروتفسکی و کریشنامورتی)

در جستجوی « انسان ناب »
(نگاهی تطبیقی به متافیزیک و روش گروتفسکی و کریشنامورتی)

مسعود دلخواه

ترجمه‌ی عبدالمحمد دلخواه

با مقدمه‌ی مصطفی ملکیان

خبر خوش آنکه همهٔ فرزاگان، عموم عارفان، بسیاری از فیلسوفان و بعضی از روان‌شناسان بر آنند که جمع آرمان حقیقت و معرفت، خیر و اخلاقیات، و زیبایی و لذت نه فقط مطلوب، بل، ممکن است.

کریشنامورتی، فیلسوف عرفان‌مشرب هندی، و گروتفسکی، نظریه‌پرداز و کارگردان تأتر لهستانی، که مسعود دلخواه، در این نوشته، به وجود تشابه و گه‌گاه وجود تفاوت آراء و نظراتشان می‌پردازد، از جملهٔ این متفکرانند، که حقیقت، خیر، و جمال را نه فقط هماهنگ، همسو، و همراستا می‌بینند، بل، معتقدند که حقیقت، لامحاله، به خیر، و خیر، لاجرم، به زیبایی و لذت، رهنمون می‌شود.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*