"> تمام شب در کنار هم

تمام شب در کنار هم و داستان های دیگر از نویسندگان یونانی

تمام شب در کنار هم و داستان های دیگر از نویسندگان یونانی

تمام شب در کنار هم و داستان های دیگر از نویسندگان یونانی

مجموعه هفتاد و دو ملت ۴

تمام شب در کنار هم و داستان های دیگر از نویسندگان یونانی

گزینش و ترجمه: قاسم صنعوی

نویسندگان: ژاک پولیلاس، دمتریوس بیکلاس، ماریا توسالتزی، زاکای فیتیلیس، پ. پاله‌اولوگ، ز. پاپانتونیو، گئورگیوس ویزیه‌نوس، آرژی‌ریس افنالیوتیس، آلکساندر پاپادیماندیس، کوسیتیس پالاماس، گئورگس دروسینیس، ژان کندیلاکیس، پل نیرواناس، کوستاس هاتزوپولوس، کنسانتین تئوتوکیس، زاکاریاس پاپاندونیو، دموستن ووتیراس، گالاته کازانتزاکیس، گئورگس آتاناسیادیس-نوواس، هللی آلکسیو-داسکالاکیس، ژان.م.پانائیوتوپووس، آندره آس امبیریکوس، تاناسیس پتسالیس-دیومیدیس، دیمیتری هادزیس، ژولی یاتیریدو (بوستیدندویی)، اسپیروس پلاسکوویتیسس، آندره کدروس، رودیس روفوس، گئورگس ایو آنو، تاناسیس والتینوس، فرانگوپولوس، واسیلیس واسیلیکوس، دیمیتری کولاتوس، فیلیپ دراکودائیدیس، کوستولا میتروپولاس

نیکوس کازانتزاکیس نقل می کند که پدربزرگش هر شب فانوس به دست به میدان روستایش می رفته و اگر بیگانه ای می یافته او را به خانه اش می برده، می خورانده و می نوشانده، سپس چپق به دست می نشسته و به بیگانه می گفته نقل کن. برای او راست و دروغ بودن نقل های مهمان بیگانه اهمیت نداشته، فقط می‌خواسته که برایش نقل کنند…

در دیاری که اسطوره هایش سراسر داستان هستند، در خطه ای که دو حماسه ی جاودانش از زبان هومر داستان ها سر می کنند، و از شش سده ی پیش از میلاد قصه‌ه ی ازوپ محبوبیت عام یافته اند، باید انتظار داشت که اقبال به قصه نویسی ادامه پیدا کرده باشد و در سده های نو نیز توجه به این نوع ادبی از یاد نرفته باشد.

ادبیات داستانی و از جمله داستان کوتاه یونان نو از برخی رویدادهای تاریخی نظیر جنگ های استقلال، فاجعه ی آسیای صغیر، مقاومت های مردمی در برابر اشغالگر خارجی، تهاجم ایتالیا و آلمان، جنگ های داخلی و … تأثیر پذیرفته اند؛ ولی در این میان توجه به مسائل فردی و زندگی های شخصی نیز از یاد نرفته است.

در آنچه در این جُنگ گرد آورده شده، خواننده ی دوستدار داستان کوتاه می تواند نمونه هایی از این گرایش ها بیابد.

 

خرید اینترنتی کتاب ” تمام شب در کنار هم “

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*