"> ایکاروس و داستان های دیگر از نویسندگان آلمانی زبان

ایکاروس و داستان های دیگر از نویسندگان آلمانی زبان

ایکاروس و داستان های دیگر از نویسندگان آلمانی زبان

ایکاروس و داستان های دیگر از نویسندگان آلمانی زبان

مجموعه هفتاد و دو ملت ۶

ایکاروس و داستان های دیگر از نویسندگان آلمانی زبان

گزینش و ترجمه: علی عبداللهی

توماس برنهارد، الفریده یه لی نِک، هاینریش بل و …

داستان کوتاه به معنای امروزین آن، در ادبیات آلمانی زبان، از سال ۱۹۰۰ به ژانری نیرومند برای بیان دغدغه های اجتماعی و هستی-شناختی بدل شد و در آغاز غالباً وامدار داستان کوتاه آمریکایی است. ولی در روند شکل گیری آن، نباید نقش عمدۀ قالب های کهن تر بومی را نادیده گرفت که از سده های میانه و حتی پیش تر، در آن سرزمین رواج داشت: قالب های افسانه، لطیفه، نوول، رمانس، داستان های تقویمی و …

ایکاروس چنین رویکردی دارد و ضمن تأکید بیشتر بر ادبیات مدرن، از تمام سرچشمه های داستان کوتاه و بلند در سه کشور آلمان، اتریش و سوئیس، از سدۀ هجده تا بیست و یکم، ولو به اختصار، نمونه هایی آورده است. ایکاروس مانند سایر جنگ های مترجم، سیری گاهشمارانه دارد و به ترتیب زمان تولد نویسندگان تنظیم شده است. خواننده در خلال بیش از ۱۳۰ داستان کوتاه و بلند از ۳۸ نویسنده، با داستان های خطی و سر راست کلاسیک، قصه های پیچیدۀ اندیشه گرا، روایت های ژورنالیستی و شاعرانۀ زبان-پرداز، قصه های معمایی، ضد قصه، داستانک های افسانه وارنو، با درونمایه های تعلیمی، روانشناختی، سیاسی، اجتماعی، طنزآمیز و نقیصه پردازانه آشنا می شود.

کوشیده ایم نمایندگان بیشتر رویکردها به داستان، تا حد امکان در کتاب حضور داشته باشند. از لسینگ روشنگر گرفته تا هبل و کلر آستانه نشین قرن بیستم، از شنیتسلر فرویدی، والزر و موزیل پیچیده نویس نیچه گرا، تا کافکای پیشگو، و توخولسکی طناز، از برشت، لنتس وبل سیاسی نویس و بیکسل و هولر طنزپرداز مینیمال گرا، تا آندره آگریل جوان، که در همین سال ها، داستانش را نوشته. داستان های برگرفته از ده ها کتاب، جنگ و مجلۀ قدیمی گرفته، تا جدیدترین مجموعه های چاپ سال ۲۰۱۵٫ صاحب هر سلیقه ای در این مجموعه، داستان های باب طبع خود می یابد.

 

خرید اینترنتی کتاب “ ایکاروس ”

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*