"> قوام الدین خرمشاهی بایگانی |

مثنوی معنوی

جولای 19, 2013 4

مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی بر اساس نسخۀ قونیه و مقابله با تصحیح و طبع نیکلسون. تصحیح، مقدمه [ادامه مطلب]