"> اکتبر 2015 |

جنگل بکر

اکتبر 12, 2015 0

جنگل بکر نویسنده: فره ئیرا ده کاسترو ترجمه: قاسم صعنوی ژوزه ماریا فره ئیرا ده کاسترو نویسنده ی پرتغالی که [ادامه مطلب]

بنانا براوا

اکتبر 4, 2015 0

بنانا براوا (موز وحشی) نویسنده: ژوزه مائورو ده واسکونسلوس ترجمه: قاسم صنعوی ژوزه مائورو ده واسکونسلوس نویسنده ی برزیلی اگر [ادامه مطلب]

نانون

اکتبر 12, 2015 0

نانون نویسنده: ژرژ ساند مترجم: قاسم صنعوی ژرژ ساند – در حقیقت آمانتین اورور لوسیل دوپن – بانوی صاحب قلم [ادامه مطلب]