"> نیل گراسمن بایگانی |

روح اسپینوزا | (شفای جان)

ژانویه 3, 2022 4

روح اسپینوزا(شفای جان) نیل گراسمن ترجمه‌ی مصطفی ملکیان نظام فلسفی اسپینوزا، مانند نظام‌های فلسفی بودا، دائو، رواقیان و اگزیستانسیالیست‌ها، از [ادامه مطلب]