"> کشتزار اندوه و داستان‌های دیگر از نویسندگان دانمارک و نروژ |

کشتزار اندوه و داستان‌های دیگر از نویسندگان دانمارک و نروژ

کشتزار اندوه و داستان‌های دیگر از نویسندگان دانمارک و نروژ
کشتزار اندوه و داستان‌های دیگر از نویسندگان دانمارک و نروژ
طرح جلد کتاب کشتزار اندوه و داستان‌های دیگر از نویسندگان دانمارک و نروژ
گزینش و ترجمه قاسم صنعوی

کشتزار اندوه و داستان‌های دیگر از نویسندگان دانمارک و نروژ

گزینش و ترجمه: قاسم صنعوی

هانس کریستیان آندرسن، کارن بلیکسن، بیورنستیرن بیورنسون و …

سبب جای داده شدن برگزیده‌ای از داستان‌های دو کشور دانمارک و نروژ در دفتر «کشتزار اندوه»، پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی این دو خطه با هم است و نیز با سوئد که داستان‌های کوتاهش اگر پیش‌تر با عنوان «جلاد» منتشر نشده بودند منطقاً می‌بایست در این مجموعه جای گیرند …

این سه کشور که در جمع مساحت‌شان کمتر از نصف ایران است از لحاظ داشتن نویسندگان شناخته‌شده در جهان درخور توجهند و اگر ایسلند و فنلاند هم به آن‌ها افزوده شوند تاکنون دوازده تن از شاعران و نویسندگان اسکاندیناوی جایزه نوبل در ادبیات را نصیب خود کرده‌اند.

گفته‌ای که شاید چندان هم مطایبه‌آمیز نباشد حاکی از این است که در کشور کوچک ایسلند «از هر ده نفر یک نفر نویسنده است» و یکی از آنان جایزۀ نوبل در ادبیات را دریافت داشته.

در مجموعۀ «کشتزار اندوه» بیست‌وهشت داستان از دانمارک و پانزده داستان از نروژ با حال و هواهای متفاوت (به استثنای یک داستان که دو نویسندۀ بزرگ یک موضوع واحد را برگزیده‌اند) آورده شده‌اند.

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*