"> دربارۀ مرگ | چهار پرسش اساسی |

دربارۀ مرگ | چهار پرسش اساسی

دربارۀ مرگ | چهار پرسش اساسی

دربارۀ مرگ
چهار پرسش اساسی

ناصر مهدوی

حادثۀ مرگ امر محتوم و قریب‌الوقوعی است که دیر یا زود گریبان تک‌تک ما آدمیان را خواهد گرفت و مهلت زیستن بر روی کره خاکی را پایان خواهد داد.

اکنون پرسش اصلی این است؛ آیا می‌توان از یاد و ذکر چنین رویداد مهم و تاثیرگذاری غفلت کرد و به آن بی‌اعتنا بود؟

آیا یاد مرگ می‌تواند نقش سازنده در بالاتر بردن کیفیت زندگی و غنی‌تر کردن شخصیت فردی داشته باشد؟

اساساً مرگ چگونه رویدادی است؛ آیا انتقال به جهانی دیگر است؟ یا انهدام کامل حیات آدمی است؟

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*